ARMÁDNÍ LITERÁRNÍ KLUB VSR PRAHA-střed - Armádní literární klub

Armádní literární klub
Oficielní stránky internetového armádního literárního klubu
Přejít na obsah
Aktualizováno
10. 08. 2022
ARMÁDNÍ LITERÁRNÍ KLUB rehabilitovaných vojáků PRAHA-střed
STARTUJEME NOVOU PŘÍLEŽITOST, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ  A KOLEGOVÉ… MOŽNÁ I VY SE ČASEM PŘIPOJÍTE.
        Nedávno jsme se v naší ÚzO Praha střed sešli a uspořádali neplánovanou přednášku o vzniku naší armády na počátku minulého století. Ohlas posluchačů byl příznivý, a tak nás napadlo, že bychom náš celkem šedivý spolkový život mohli oživit podobnými akcemi. Nejen přednáškami, ale i občasnými schůzkami s kulturním programem, do kterého lze zařadit mnoho činností, duchu člověka libých. Je až s podivem, kolik z nás se zabývá mnoha tvůrčími činnostmi. Usoudili jsme, že za nejzajímavější je možné považovat písmáckou tvorbu, neboť každý z nás si vzhledem k našemu věku pamatuje ze svého života, z velké části služebního mnoho. Vzpomínejte, drazí bratři ve zbrani, vzpomínejte na své zážitky od prvého dne „vojny“ až k „výšinám své kariéry“. V našich případech kariér násilně přervaných. A právě v těchto zlomových okamžicích nám zůstalo v myslích tolik vzpomínek, převážně trpkých. Dodnes mimoděk vzpomínáme, jaké že to byly příčiny našich vynucených odchodů. Jak kdo tu trpkou skutečnost snášel, jak si svůj odchod z činné služby vykládal. Bylo tolik PROČ, PROČ, PROČ….co se to s naší společností stalo, co se stalo se světem, tehdy rozděleným. Tolik vzpomínek, zpočátku radostných, posléze hořkých, které nám změnily životy. Tolik kamarádů, tolik kolegů si své zážitky zaznamenalo, a jen špetka se jich objevila na veřejnosti, v mediích. Je to škoda. Máme jich na stole před sebou řadu, jsou dojemné, ať již svojí odevzdaností pisatelů svému osudu či naopak bojovností těch druhých, které dosvědčují přesvědčení o svých pravdách, a o tom, že se až do konce svého života nevzdávají jejich hledání, a zveřejnění. Domnívají se, že by neměly být zapomenuty a v těch nejhorších případech potrestány. Ale všichni víme, že k tomu již díky naší právní soustavě nikdy nedojde. Nechť, ať jsou alespoň zaznamenány.
        Tím tedy otevíráme pole možností, napsat a zveřejnit své vzpomínky na našich webových stránkách Armádního Literárního Klubu.
        Vidíte, kolegové, kamarádi, na to hlavní bychom vlastně zapomněli. V důsledku naší neplánované přednášky na podzimní schůzce jsme se dohodli, že vytvoříme platformu pro vyjadřování našich členů jakoukoliv formou na našich webových stránkách a otevřeme tak možnost jejich účasti. Rozumí se, že nejen textovými výtvory prozaistickými, poetickými; třeba píšete eseje. Politické noticky, články, nebo dokonce knihy? Zabýváte se ale i jinými prvky tvůrčí činnosti. Vytváříte plastiky? Malujete? Fotografujete? You Tobe-rujete? Píšete muziku, tvoříte rukodělné práce? A další a další výtvory? Máte příležitost se ukázat a netěšit se svými výtvory jen sami. Víte Vy, jaký to má význam pro okolní svět, nejen pro naší komunitu kdysi exkomunikovaných, představit se ostatním? Velký význam, ujišťujeme Vás.
           Nedovedeme zatím odhadnout, jaký zájem naše vyhlášení o zřízení Armádního Literárního klubu rehabilitovaných vojáků vyvolá. Ať již mizivý, nebo, doufejme větší, bude to současně platforma i pro občasné setkávání, kde si budeme moci vyměnit své názory, sdělit své starosti i radosti, a třeba také nalézt cestu k jejich řešení. Tedy těch starostí. Přece víme, jedinec dokáže v běžném životě méně než skupina lidí, i když to samozřejmě není pravidlem.
           Tak to je prozatím vše, můžete se těšit na prvé příspěvky našich členů, které jsou již k publikaci na webu Armádního LitKlubu připraveny. A prosíme…pište své názory naší malé Redakční radě. Pošlete své příspěvky, zavěsíme je na stránky. Samozřejmě obhroublé příspěvky vyloučíme, chceme vybudovat kulturní stránky v kulturním prostředí Literárního klubu.
 
 
 
S pozdravem
Dr. Jaroslav Sýkora, Plk. v.v.
Ing. Karel Nedvídek, Plk. v.v.
Ing. Maxmilián Springer, Plk. v.v.
Jiří Russ, mjr.v.v.
V Praze dne 30. 03. 2017
Informace administrátora webových stránek
Administrátor těchto webových stránek upozorňuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah veškerých dokumentů zveřejněných na těchto stránkách, kromě jeho autorských dokumentů. Za obsah zveřejněných dokumentů přebírají veškerou odpovědnost autoři těchto dokumentů.
Administrátor

mjr. Jiří Russ

Kontakt na administrátora


Redakční rada

Dr. Jaroslav Sýkora, Col. Ret*, IAAM

Kontakt na redakční radu

Návrat na obsah